Uproszczenia w rozliczaniu podatku akcyzowego już od 1 stycznia 2016 r.

Mocą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) w istotnym zakresie znowelizowano ustawę o podatku akcyzowym.

Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. a ich głównym celem jest uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych. Dodatkowo doprecyzowano obowiązujące przepisy, w szczególności w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz zmieniono regulacje w zakresie działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław