Górne kwoty opłaty reklamowej w 2016 r.

Na mocy przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, które weszły w życie z dniem 11 września br. (D. U. z 2015 r. poz. 774), gminy uzyskały możliwość nakładania na przedsiębiorców nowej opłaty za posiadane tablice i urządzenia reklamowe, tzw. opłaty reklamowej. W związku z tym Minister Finansów został zobowiązany do ogłoszenia w drodze obwieszczenia górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej.

Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 24 września br. w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r. (Mon. Pol. poz. 912) nie może ona przekroczyć:

  • dla części stałej 2,47 zł/dziennie,
     
  • dla części zmiennej 0,20 zł/m2.

Część stała opłaty ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. Natomiast część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław