Księgi rachunkowych w 2016 r. - kto musi, a kto może ?

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2016 r., jeżeli ich przychody za 2015 r. wyniosły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 updof. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2015 r. wynosi 4,2437 zł/euro. Zatem limit przychodów za 2015 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016 r., wynosi: 1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro = 5.092.440 zł.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław